Friday, June 1, 2012

Teknologi dan Inovasi dalam Pendidikan(Video Kumpulan)


Friday, May 18, 2012

Teknologi dan Inovasi dalam Pendidikan (Issue)

TEKNOLOGI MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN

Terdapat lima elemen atau teknologi utama dalam multimedia iaitu grafik, teks, audio, video, dan animasi.
Selain dari itu, interaktif juga merupakan sebahagian daripada elemen yang diperlukan 
bagi melengkapkan proses komunikasi interaktif menggunakan multimedia.
setiap elemen ini mempunyai peranannya yang tersendiri dalam mewujudkan 
satu persembahan informasi yang lebih menarik dan berkesan.

Pada pandangan anda, adakah penggunaan multimedia penting dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran?Mengapa?